פחם סוכנות לביטוח ופיננסים                       
 
 
 
 

 

מגדל - ביטוח נסיעות לחו"ל

      

 
        
פניקס - ביטוח נסיעות לחו"ל


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן

ביטוח המשלים את כיסוי הניתוחים של קופות החולים

 

כיסוי משלים שב"ן (שירותי בריאות נוספים) לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח של מגדל הוא רובד משלים לכיסוי לניתוחים פרטיים הניתן במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. התוכנית כוללת החזר הוצאות ניתוח וטיפולים מחליפי ניתוח, מעבר לזכויות המגיעות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים בה המבוטח חבר.

 

  • 3 התייעצויות עם רופא מומחה עקב ניתוח.
  • שכר מנתח.
  • הוצאות רפואיות בבית חולים פרטי, הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.
  • טיפול מחליף ניתוח.

המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח על פי תוכנית זו  בגין ההוצאות שלהלן, רק מעבר למלוא הזכויות המוקנות לו עבור מקרה הביטוח במסגרת תוכנית השב"ן ,ולאחר שהמבוטח פנה למימוש זכאותו על פי תכנית השב"ן שברשותו.

ניתוח או טיפול מחליף ניתוח אשר בוצע באמצעות נותני שירות שבהסדר עם החברה, יכוסה באופן מלא וישיר, בקיזוז סכום ההחזר המירבי הקבוע עבורו בשב"ן.

  • כיסוי הוצאות בעת ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח שאינו ממומן ע"י תוכנית השב"ן לכלל החברים בשב"ן, או במקרה של חייל בשירות סדיר בצה"ל מהשקל הראשון.
  • ברות ביטוח לתוכנית ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מהשקל הראשון, במקרה של סיום החברות בתוכנית השב“ן או בעת תקופת האכשרה במעבר בין קופות חולים.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

 

גיל הצטרפות לביטוח: 0-85

דמי הביטוח:

  • לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
  • למבוגר - הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.

 

תקופת אכשרה: 90 יום. במקרה הקשור להריון ולידה 12 חודשים.

שירותים - בדיקת תיק הביטוח

 
בדיקת תיק הביטוח  - לקוחות רבים משלמים עבור ביטוחים כפולים, ביטוחים ישנים ובעלות גבוהה. 
אנו נבדוק עבורך את התיק הביטוחי ללא עלות, נוזיל ונשפר מוצרים ונרכז עבורך הכל תחת קורת גג אחד
למעוניינים בשירות ניתן לשלוח צילום ת.ז. לוואצאפ העסקי מס' 0548343473.

צור קשר

 
pehame@pehame.net
 
      03-5509960
 
רחוב : העלייה השנייה 43 אזור
 
לייבסיטי - בניית אתרים